מסעות עומק ליפן ולקוריאה

Explore Japan & Explore Korea

- תנאים כלליים -

אופן רישום:

 • להבטחת מקום בטיול יש לאשר את רישומכם מול אילה ועופר דנון:

 • הסדרת הרשמה לטיול מחייבת מילוי טופס הרשמה ותשלום דמי קדימה לטיול.

 • הרשמה לטיול או השתתפות בטיול או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתו המלאה של הנוסע לכל התנאים המפורטים בהמשך עמוד זה ובמסלולי הטיולים באתר, כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.

 

תנאי התשלום:

 • דמי רישום  על סך 500 ₪ לאדם ישולמו במעמד ההרשמה לטיול.

 •  יתרת התשלום תועבר עד 45 ימי עבודה לפני יציאת הטיול.

 • התשלומים יבוצעו לפי שער דולר העברות והמחאות גבוה ביום התשלום.

ניתן לשלם בהעברה בנקאית שקלית או דולרית או בכרטיס אשראי עד שלושה תשלומים ללא ריבית והצמדה.

 בשל העמלות הגבוהות הנגבות מאתנו ע"י חברות האשראי והקושי והתנהלות מול חברות כרטיסי האשראי במקרה של ביטולים, נודה ונעריך מאוד באם תוכלו לבצע את התשלום עבור הטיול בהעברה בנקאית דולרית או שקלית.

       

 חברים  שיבחרו לבצע העברה בנקאית שקלית, להלן פרטי הבנק והחשבון להעברה שקלית:  

 • המוטב – אוקטוס בע"מ  

 • בנק – יו בנק (26)

 • סניף – 273

 • חשבון – 850934

 

להלן פרטי הבנק להעברה דולרית (אם העברה הינה מהבנק הבינלאומי הראשון, אוצר החייל ומסד אין צורף בפרטים אלו, נחשב כהעברה בתוך הבנק):

 •  מוטב – Auctus Ltd

 • כתובת- 18 Hachazav st Mitzpe Ramon  

 • בנק – FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL

 • סניף – 273

 • חשבון – 850934

 • IBAN (מספר זהב) – IL220262730000000850934

 • SWIFT – FIRBILITXXX

 

תשלום בכרטיס אשראי: ניתן לשלם את יתרת התשלום עד  3 תשלומים שקליים שווים בכל כרטיסי האשראי ללא ריבית והצמדה למעט אמריקן אקספרס, דיינרס- בתוספת עמלה של 0.5% וכרטיסים מחו"ל – בתוספת עמלה של 3.8%.   

להסדרת תשלום בכרטיס אשראי אנא התקשרו אל עופר דנון או אילה דנון  לביצוע התשלום – עופר דנון 054-4734897   |  אילה דנון 054-646176

 

תנאי דמי ביטול:

 • עד 14 ימים ממועד הרישום: דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, המפורט בהמשך.

 • מ- 15 ימים ממועד הרישום ועד 45 ימי עבודה לפני יציאת הטיול – ייגבו 500  ₪ דמי ביטול.

 • מ- 44 ימים ועד 30 ימי עבודה לפני יציאת הטיול יגבו דמי ביטול בסך 20% מעלות הטיול.

 • מ- 29 ימים ועד 22 ימי עבודה לפני יציאת הטיול יגבו דמי ביטול בסך 50%  מעלות הטיול.

 • מ- 21 ימים ועד 7 ימי עבודה לפני יציאת הטיול יגבו דמי ביטול בסך 80% מעלות הטיול.

 • מ- 6 ימי עבודה לפני יציאת הטיול יגבו 100%  ממחיר הטיול.

 

הערות לתנאי הביטול:

 • הגדרת "ימים" או "ימי עבודה" – ימי עבודה הם הימים א' עד ה' – להוציא חג או ערב חג.

 • במועד בו יבטל הנוסע את השתתפותו בטיול לאחר ההרשמה, יחויב הנוסע (בנוסף על דמי הביטול המצוינים לעיל) בעלות ביטול מרכיבי התעופה (טיסות בינלאומיות ו/או טיסות פנים) כמתחייב בחוקי הביטול של חברת התעופה.

 

 • הודעה על ביטול יש למסור:

 

 • על אף האמור לעיל, מרגע הודעת הביטול, אנו נעשה כל מאמץ למזער את הנזק הכספי ולפעול כמיטב יכולתנו מול כל הגורמים הרלוונטיים.

 

 • חוק הגנת הצרכן: הודעה על ביטול עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע העסקה, או מיום קבלת מסמך אישור עסקה תתאפשר בתנאים הבאים:

  • ככל שהביטול נובע עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לצרכן, או עקב אי אספקת השירות במועד או עקב כל הפרה אחרת של החוזה בין העוסק לצרכן – החברה לא תגבה דמי ביטול מהצרכן. תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול ע”י הצרכן, החברה תשיב לצרכן את החלק שכבר שילם לחברה.

 

זיכויים והחזרים:

 • החזרים כספיים לנוסע יבוצעו בתוך 30 יום ממועד הביטול.

 • במידה ושילם הנוסע בשקלים, יוחזר לו סכום הכסף ששילם, ואם שילם במטבע זר- יוחזר לו סכום הכסף במטבע זר או בשקלים מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם לחברה.

 • ההחזר יבוצע באותה שיטה בה בוצע התשלום.

 

מצבי חירום:

החברה תהיה רשאית להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר, אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא, יוחזרו לנוסע הכספים ששולמו לחברה בפועל, בקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה החברה, לרבות התחייבות של החברה ואשר לא קיבלה בעבורה החזר. אם בוטל טיול באופן חלקי, יוחזרו לנוסע התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר לא ניצל בלבד, בקיזוז אלו אשר החברה לא תקבל בעבורם החזר. בכל מקרה שבו נוסע יחליט לבטל את יציאתו לטיול, לרבות בגין הסיבות דלעיל, יחולו לגביו ההוראות המפורטות בסעיף תנאי דמי ביטול במסך זה.

 

 סירוב הרשמה:

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה אינו מתאים ועלול להפריע למהלכו התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתה בנידון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של נוסע אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע בנוסע עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, לא יוחזרו לנוסע הכספים אשר נגבו על הטיול אלא אם החברה תקבל החזר בעבור אותו חלק יחסי שלא נוצל.

 

טיסות:

 • ניתן להגיע בטיסות עצמאיות שלא במסגרת הטיסות הקבוצתיות. הזמנות במסגרת הקבוצתית מעניקה טיסות הלוך ושוב במחלקת תיירים. נוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית יהיו אחראים להגיע באופן עצמאי ועל חשבונם משדה התעופה למלון או בחזרה לשדה. נוסעים שבחרו להגיע עצמאית יזוכו בסכום כפי שמצויין בתוכנית הטיול. במקרים חריגים בהם טיסות הפנים כלולות בארגון הטיסה הקבוצתית יחוייב הנוסע העצמאי לרכוש את טיסות הפנים באופן עצמאי בנפרד ועל חשבונו.

 • הנוסעים שבחרו להגיע בטיסה עצמאית שלא במסגרת ההזמנה הקבוצתית מחוייבים להודיע לחברה עד 90 ימים לפני יציאת הטיול. (כשלושה חודשים לפני יציאת הטיול אנו מחוייבים לשלם מקדמה לחברת התעופה על מספר הנוסעים הסופי במסגרת הקבוצתית. מקדמה זו איננה מוחזרת לנו במקרה של שינוי).

 • נוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית או שאינם משתלבים במסגרת הטיסה הקבוצתית לא יזוכו בגין לינות הניתנות בחניות לילה בהלוך ו/או בחזור וכן לא יהיו זכאים ללינות, או לזיכויים בגין לינות, גם אם שאר הקבוצה תקבל אותם.

 • אם לוח הזמנים של חברות התעופה ישונה ו \ או התבטל יותאם מסלול הטיול ללוח הזמנים החדש או להזמנת הטיסות בחברה אחרת, אם השינוי יגרום להוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו, יעודכן מחיר הטיול בהתאם. נוסעים שבחרו להגיע בטיסות עצמאיות שלא במסגרת הטיסות הקבוצתיות יהיו אחראים באופן עצמאי ועל חשבונם להתאמת טיסותיהם ללוח הזמנים החדש.

 • הזמנה מראש של מקומות הישיבה במטוס הינה במסגרת מדיניות חברת התעופה ואינה נמצאת בשליטתנו , ככלל ברוב חברות התעופה לא ניתן במסגרת כרטוס קבוצתי להזמין מראש מקומות ישיבה במטוס, במידה ויתאפשר לבצע הושבה בתשלום לאחר ביצוע הכרטוס, ביצוע ההושבה  יבוצע ע"י הנוסע באופן עצמאי באתר חברת התעופה ואינו באחריות החברה.

מלונות:

 • לאורך כל הטיול אנו מקפידים בבחירת מלונות ברמה גבוהה, במיקום מרכזי בעל נגישות טובה. תוך הקפדה על גודל חדרים מרווח בהשוואה למקובל לממוצע ביפן ובקוריאה. החדרים בשתי מדינות אלה לרוב קטנים מהמקובל במערב, כדי שנוכל להנות מחדרים גדולים יותר, החדרים המוזמנים על ידנו :

  • ביפן, הינם מסוג Twin Rooms (שתי מיטות יחיד/בודדות נפרדות), Non-Smoking.

  • לידיעתכם, ביפן חדרי SINGLE ROOM  לרוב קטנים בהשוואה לחדרים זוגיים.

  • בקוריאה, הינם מסוג Double Bed – DB (מיטה זוגית אחת ), Non-Smoking.

  • בקוריאה, לנוסעים החולקים חדר יוזמן חדר מסוג Twin (שתי מיטות יחיד/בודדות נפרדות), Non-Smoking.  

 

 • שעת הכניסה והפינוי של חדרי בית המלון הינה עפ"י מדיניות בתי המלון ואין ביכולתנו לשנותם: בד"כ הכניסה לחדרים הינה בין השעות 14:00 ל- 15:00 ופינוי עד השעה 11:00 בבוקר.

 • מידע חשוב בנוגע למלונות יפנים מסורתיים (ריוקאנים) ומנזר קוריאני: השהות, הפעילות, הארוחות והלינה במלונות יפנים מסורתיים הינה חוויה תרבותית ייחודית מחד, אך דורשת קבלה והסתגלות שלנו למנהגים מקובלים ביפן ובקוריאה שהם לעיתים קשיחים. הצוות ינחה את הנוסעים בקודים הנהוגים במקומות מסורתיים. היפנים נוהגים להגיע במשפחות מורחבות או בחבורות ולנים על פוטונים בחדרים משותפים. יש שירותים ופינת רחצה בחדרים וברוב המקרים מקלחת קטנה (היפנים ברובם לא מתקלחים בחדר אלא במרחצאות), לעיתים איזור המקלחות הינו חלק מקומפלקס המרחצאות של המלון. לינה במלונות מסורתיים כרוכה בשינה על פוטונים (מעין מזרונים) המונחים על רצפת מחצלות טאטמי, לינה זו אינה מתאימה לאנשים המנועים מירידה וקימה מגובה רצפה. במלונות רבים נתבקש לחלק את הקבוצה לחדרים בגדלים שונים בהתאם למבנה המלון הייחודי. ברוב המקרים המלונות המסורתיים ביפן לא מקבלים הזמנות של חדר 'סינגל' ואנו נדרשים לצוות לפחות שני אנשים בחדר. אנו עושים ככל שביכולתנו לפתור את הנושא אם בציוות של שניים לחדר ואם בהזמנה מיוחדת מול המלון המסורתי.

השהות, הפעילות, הארוחות והלינה במנזר קוריאני הינה על פוטונים בהתאם למסורת בקוריאה. הלינה הינה משותפת עם שירותים צמודים (גברים ונשים בנפרד). במידת האפשר יוקצו מספר חדרים זוגיים עם שירותים צמודים (אנו נעשה כל מאמץ שכל חברי הקבוצה שבחרו בכך, ייהנו מחדרים זוגיים עם שירותים צמודים. מנגד מפאת טבעו המסורתי של המקום, איננו יכולים להתחייב לכך מראש).

 

בריאות וביטוחים:

 • בריאות הנוסעים הינה באחריות הבלעדית של המטייל. על החברה חל איסור לתת ייעוץ או הנחיות בנושאים אלה.

 • ביטוח בריאות, ביטול וקיצור נסיעה הינו חובה לכל מטייל.  חובה על כל נוסע לרכוש ביטוח נסיעות מלא המכסה נזקי גוף ורכוש בחו"ל, כולל סעיף כיסוי ביטוח לקורונה. במקרה חירום הנוסע יפעיל את הביטוח הרפואי האישי שלו לצרכי אישפוז או הפסקת הטיול והטסה ארצה. החברה מצידה תעשה ככל שביכולת לסייע למטייל, אך לא תישא באחריות או בהוצאות הנובעות מסיבות בריאותיות של המטיילים.

 • בשל דמי הביטול הגבוהים אנו ממליצים להוציא במקביל להרשמה לטיול פוליסת ביטוח בריאות הכוללת אפשרות ביטול רישום וקיצור נסיעה. יש לוודא שפוליסה זו תכסה את דמי הביטול במקרה של מחלה (כולל סעיף ביטול עקב קורנה לפני הטיול במהלכו ולפי החזרה ארצה) של המבוטח או קרוב משפחה מדרגה ראשונה. לידיעתכם, בסוכנויות ביטוח רבות ניתן כיום לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל המאפשרת ביטוח 180 יום מראש ויותר. במקרה של סיכון גבוה לביטול הטיול לפני יציאתו כגון: מחלת הורים מבוגרים, אנו ממליצים לרכוש גם ביטוח ביטול מכל סיבה כגון Trip Guranty ואחרים המוצעים ע"י חברות הביטוח. 

 • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם לנוסע במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות שינויי טיסות, הארכה או קיצור משך הטיול, תאונה, גנבה, אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על הנוסע להוציא בגינם. אם הוציאה החברה הוצאה כלשהי בעבור המטייל, יהא הנוסע חייב בהשבה מלאה שלה לחברה. הנוסע מתחייב לרכוש בעצמו ובעבורו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש, בלא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה.
   

כללי:

 • יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות בו יש לפחות 2 דפים ריקים. יש להיכנס למדינה באותו הדרכון בו נרשם המטייל.

 • מספר ימי הטיול כולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ. גם באם בימים אלה אין תכנית סיורים. באם יהיה שינוי בלתי צפוי בלוח הטיסות או בתוכנית הטיול יעודכן מחיר הטיול בהתאמה לתוספת או להפחתת זמן הטיול ולשינויים במרכיבי טיול. הודעה של שינוי בלוח הטיסות תיתכן גם בהתראה קצרה ביותר ואינו נמצא בשליטתנו. נוסע המבטל יציאתו לטיול עקב שינוים אלה מחויב בדמי הביטול המפורטים מעלה.

 • בעקבות נגיף הקורונה ייתכנו שינויים במסלולי הטיול לרבות כניסות לאתרים בהתאם למדיניות השלטונות המקומיים. אנו נעשה כל מאמץ לקיים את מסלול הטיול כמתוכנן ונמצא חלופות לשינויים בלתי צפויים.

 • לפני יציאת הטיול ייערך מפגש קבוצה. במפגש הקבוצה תינתן הרצאת מבוא על יעד הטיול, סקירה כללית על מסלול הטיול, הכרות עם חברי הקבוצה ומעבר על כל הפרטים הטכניים הקשורים להתנהלות הטיול. אנו ממליצים מאד להשתתף במפגש הקבוצה.

 • העישון ביפן ובקוריאה אסור במרחבים ציבוריים (כולל בתי מלון), בתחבורה ציבורית וברחוב. מוצעים מרחבים ייעודיים לעישון. עישון במקומות אסורים כרוך בקנסות כבדים בהתאם לחוקי המדינה והמקום.

 

חילוקי דיעות:

 • במקרה של מחלוקת, סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר באר-שבע בלבד.

 • החברה רשאית, עפ"י בחירתה בלבד, ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטייל, שחילוקי הדעות בינו לבין החברה יתבררו בפני בורר או בוררים.

*   *   *

 • רישום לטיול מהווה הסכמה לתקנון הטיול, לתנאים הכללים ולתנאים הרישום והביטול.

 • כל הכתוב לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד טל"ח.